SuperCertyfikaty dla sokołowskiego przedszkola

Certyfikaty

Jak wychować twórcze, optymistyczne i ciekawe świata dziecko? Nauczycielki z Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sokołowie Podlaskim już to wiedzą!

10 Certyfikatów i 2 SuperCertyfikaty TOC powędrowało z rąk Anny Goc – konsultanta ds. informacji pedagogicznej i wydawnictw MSCD w Siedlcach do kadry Miejskiego Przedszkola nr 2. Przedszkole otrzymało SuperCertyfikat za szczególne zaangażowanie, kreatywność i efektywne wykorzystanie TOC oraz wiedzy i umiejętności z podstaw neurodydaktyki w praktyce.
Realizacja zadań  wynikających z podstawy programowej wymaga od nauczycieli sięgania po nowe rozwiązania edukacyjne, stosowania nowych form i metod, szukania ciekawszych, bliższych dziecku rozwiązań, co przyczynia się do podniesienia efektywności jego rozwoju  od płaczącego malucha do kreatywnego i samodzielnego ucznia. Dlatego też nauczyciele z MP 2 poszukując innowacyjnych, kreatywnych metod, uczestniczyli w dwuletnim projekcie edukacyjnym „Włącz myślenie. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”, przeszli 24-godzinne szkolenie, spotkania ze specjalistami w dziedzinie neurodydaktyki i inteligencji wielorakich oraz trenerami TOC, opracowywali scenariusze zajęć oraz przeprowadzili zajęcia otwarte z udziałem przedstawiciela MSCDN w Siedlcach.
TOC (Theory of Constraints) to program, który pozwala na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świecie, przy czym ograniczenie rozumiane jest tu jako czynnik spowalniający nasze osiągnięcia, czy realizację wyznaczonego celu. Celem TOC jest wspieranie dzieci i młodzieży w procesie nabywania umiejętności określania i wyrażania własnych potrzeb, jasnego komunikowania się z innymi, wytrwałego dążenia do celu i przewidywania konsekwencji zdarzeń związanych z podjętymi decyzjami.
Nowa wiedza i umiejętności przeszkolonych nauczycieli z pewnością pozwolą na jeszcze lepszą organizację pracy przedszkola, a co za tym idzie, lepiej zaspokoją potrzeby edukacyjne dzieci.