Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła

Możliwość dofinansowania zakupu kotła w ramach modernizacji indywidualnych źródeł ciepła.

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego uprzejmie informuje, że w ramach poprawy jakości powietrza, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stworzył osobom fizycznym (w tym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, wspólnotom mieszkaniowym) możliwość ubiegania się za pośrednictwem tut. Urzędu Miasta, o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, tj.: wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.

Dotacja w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, tj. zakupu kotła z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem, wraz z czujnikiem tlenku węgla, nie może przekroczyć kwoty 5000,00 zł dla korzystającego z przyznanej dotacji.

Pozostałe koszty związane z finansowaniem zadanie tj. demontaż starej instalacji źródła ciepła, montaż nowej kotłowni, roboty instalacyjne itp. ponoszą odbiorcy ostateczni.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie, można uzyskać w Urzędzie Miasta, pok. 33,34 lub telefonicznie pod nr tel. 781 75 61, 781 75 63.

Zgłoszenie osób planujących wymianę źródła ciepła w roku bieżącym, przyjmowane będą w ww. pokojach w terminie nieprzekraczalnym do 3 lutego br.

W załączeniu:

  1. Druk zgłoszenia do programu