Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie miasta Sokołów Podlaski dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17.899,21 zł.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęte było zdjęcie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W roku 2016 wykonano transport i utylizację 3395 m2, co stanowi 40,74 Mg odpadów zawierających azbest. Koszt całkowity zadania wyniósł 21.046,13 zł, w tym 17.889,21 zł (85%) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast 3.156,92 zł stanowiły środki własne.

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie w/w zadania na rok 2017. Realizacja przedmiotowego zadania w 2017 roku będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania z funduszu.