Wieloletni program współpracy Miasta Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi

3 listopada 2016 r. Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim przyjęła uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.

Program współpracy Miasta Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019 stanowi załącznik do uchwały. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Uchwała Nr XIX/106/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2016 r. (do pobrania)