VII. Sokołowski Bieg Niepodległości

Plakat informacyjny

11. listopada spod Pomnika Niepodległości już po raz siódmy wystartuje Sokołowski Bieg Niepodległości. W tym roku uczestnicy zostaną podzieleni na cztery grupy, a najmłodsi będą rywalizować na krótszym dystansie.

Pierwsza grupa wyruszy na trasę wkrótce po zakończeniu oficjalnych uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości, tj. o godz. 14:00, ale zapisy zaczną się już o 12:30. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i szczegółowym planem imprezy:

VII. Sokołowski Bieg Niepodległości

REGULAMIN

I. CEL IMPREZY

Bieg masowy dla upamiętnienia 98. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

II. ORGANIZATORZY IMPREZY

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim
Sokołowski Ośrodek Kultury

III. TERMIN I TRASA BIEGU
1/ Termin: 11.11.2016 r.

I. bieg – dzieci ze szkół podstawowych, klasy IV i młodsi [chłopcy i dziewczęta]

start godz. 14.00, dystans ok. 1000 m

Trasa prowadzi ulicami miasta: ul. Ks. Bosko – ul. Gen. Andersa – ul Ks.Bosko

wręczenie nagród laureatom biegu ok. godziny 14:45 na mecie

II. bieg – dzieci ze szkół podstawowych, klasy V-VI [chłopcy i dziewczęta]

start godz. 14.20, dystans ok. 1 300 m

Trasa prowadzi ulicami miasta: ul. Ks. Bosko – ul. Gen. Andersa – Ul. Orzeszkowej – ul. Sadowa – ul Ks.Bosko

wręczenie nagród laureatom biegu ok. godziny 14:45 na mecie
III. bieg – młodzież ze szkół: gimnazjalnych [chłopcy i dziewczęta] ponadgimnazjalnych [chłopcy i dziewczęta]

start godz. 15.00 dystans ok. 2600 m dla chłopców (2 okrążenia)
start godz. 15.00 dystans ok. 1300 m dla dziewcząt (1 okrążenie)

Trasa prowadzi ulicami miasta:

ul. Ks. Bosko – ul. Gen. Andersa – Ul. Orzeszkowej – ul. Sadowa – ul Ks.Bosko

wręczenie nagród laureatom biegu ok. godziny 16:10 na mecie

IV. bieg – kategoria OPEN mężczyźni i kobiety

start godz. 15.40 dystans ok. 2 600 m dla mężczyzn (2 okrążenia)
start godz. 15.40 dystans ok. 1300 m dla kobiet (1 okrążenie)

Trasa prowadzi ulicami miasta: ul. Ks. Bosko – ul. Gen. Andersa – Ul. Orzeszkowej – ul. Sadowa – ul Ks.Bosko

wręczenie nagród laureatom biegu ok. godziny 16:10 na mecie

IV. ZGŁOSZENIA

Odbywać będą się w dniu biegu, w biurze zawodów zlokwalizowanym na parkingu przy ul. Armii Krajowej 4 [przed budynkiem Starostwa Powiatowego]:

Od godziny 12:30 do 13:45 – Szkoły Podstawowe i młodsi

Od godziny 14:00 do 14:45 – Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne

Od godziny 15:00 do 15:30 – Kategoria OPEN
Dane niezbędne do zgłoszenia:
– imię i nazwisko
– data urodzenia

V. ZASADY UCZESTNICTWA

1/ Uczestnicy ze zorganizowanych grup szkolnych muszą posiadać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym.
2/ Pełnoletni uczestnicy indywidualni muszą złożyć podpis na liście zgłoszeniowej, który zaświadcza o zapoznaniu się z regulaminem imprezy i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym.
3/ Niepełnoletni uczestnicy indywidualni muszą stawić się z rodzicem, bądź pełnoletnim opiekunem prawnym, który złoży podpis na liście zgłoszeniowej, zaświadczający o zapoznaniu się z regulaminem imprezy i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu długodystansowym.
4/ Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który uprawniony będzie do udziału w losowaniu nagród rzeczowych.
5/ Udział w biegu może nastąpić wyłącznie w koszulce okolicznościowej (numery startowe i koszulki będą wydawane podczas zapisów na dany bieg w
biurze zawodów)
6/ Uczestnicy poruszają się tylko i wyłącznie po wyznaczonej trasie; bieg nieoznakowanymi ścieżkami jest równoznaczny z dyskwalifikacją
7/ Po ukończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma gorący napój oraz posiłek regeneracyjny.
8/ Pobranie numeru, koszulki i udział w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”

VI. NAGRODY

1/ Pamiątkowe koszulki i medale dla wszystkich uczestników.
2/ Medale i dyplomy dla 3 pierwszych osób na mecie w poszczególnych kategoriach oraz statuetki dla zwycięzców:

– dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych klasy I-IV i młodsi
– dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych klasy V-VI
– dziewczęta i chłopcy z gimnazjum
– dziewczęta i chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych
– kobiety i mężczyźni OPEN

3/ Dyplom dla najmłodszego i najstarszego uczestnika bez względu na płeć.
4/ Nagrody niespodzianki (losowane wśród wszystkich uczestników po zakończeniu biegów na podstawie numerów startowych).

VII. INFORMACJE DODATKOWE

1/ Do dyspozycji uczestników biegu udostępnione będą namioty – przebieralnie.
2/ Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w Przebieralniach.
3/ Każdy uczestnik otrzyma opiekę lekarską oraz asekurację na całej trasie biegu.
4/ Organizator imprezy zapewnia ubezpieczenie wszystkim uczestnikom biegu.
5) Wszelkie informacje oraz wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronach internetowych: www.sokolowpodl.pl, www.osir.sokolowpodl.pl,
6/ Na czele każdego z biegów znajdzie się uprzywilejowany pojazd z sygnalizacją świetlną, dbający o bezpieczeństwo uczestników na trasie.
7/ O wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator biegu, któremu przysługuje wyłączne prawo interpretacji Regulaminu.

calosc-trasy-bn-2016