Nagłówki

Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne w Parku im. Ks. M .K. Ogińskiego

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie zabytkowego Parku im. Ks. M .K. Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim- etap II dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 8.067,00 zł.

W okresie wiosennym bieżącego roku, na terenie zabytkowego parku im. Księcia Mikołaja Kleofasa Ogińskiego przy ulicy Lipowej, przeprowadzono drugi etap konserwacji terenów zieleni. W tym roku, szczególną uwagą skierowano na ochronę kasztanowców białych poprzez zastosowanie pułapki feromonowej na szrotówce kasztanowcowniaczka (89 sztuk) oraz zastosowaniu oprysków małych drzew i krzewów (11 sztuk ). Całkowity koszt wykonania prac pielęgnacyjno – zabezpieczających wyniósł 8.964,00 zł, a środki na ten cel pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który zrefundował 90% kosztów zadania, tj. 8.067,00 zł.