Ekologiczny Sokołów Podlaski – etap II

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ekologiczny Sokołów Podlaski, modernizacja indywidualnych kotłowni, II etap – dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 48.279,39 zł .

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na modernizację kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego lub olejowego na gazowy. Projekt polegał na zakupie 10 czujników tlenku węgla/czadu i 10 kotłów (9 gazowych oraz 1 przystosowanego do spalania biomasy w formie peletu), dla mieszkańców miasta o łącznej mocy 221 kW. Koszt całkowity zadania wyniósł 79.236,60 zł, w tym 48.279,39 zł (60,93%) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt bezpośrednio przyczynił się do poprawy stanu środowiska, wpływając tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców.