Przypomnienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Przypominamy, że w dniach 12-18 października 2016 r. odbywać się będą konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2019.

Więcej informacji o konsultacjach społecznych oraz możliwości zgłaszania uwag można uzyskać tutaj.

Projekt uchwały został zamieszczony na stronach miejskich (do pobrania poniżej), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy (do pobrania)