Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

4 października 2016

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego na członków Mazowieckiej Rady… Czytaj dalej Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1 2 3 4