Nagłówki

Konsultacje społeczne zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

fundusze_logo

Obwieszczenie z dnia 5 października 2016 roku Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

o rozpoczęciu konsultacji społecznych i formach w jakich będą prowadzone w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777 z dnia 2015.11.03) Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje o rozpoczęciu w dniu 13 października 2016r. konsultacji społecznych Projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie:

  • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (adres: um@sokolowpodl.pl);
  • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w środę 26 października 2016 o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Wolności 21;
  • zbierania uwag ustnych.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 13 października do 12 listopada 2016 roku.

/-/ Bogusław Karakula
Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski

Do pobrania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020