Projekt aktywizacyjny: „Bliżej rynku pracy”

Zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego do udziału w bezpłatnym projekcie „Bliżej rynku pracy” – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Logo projektu

W ramach projektu organizatorzy oferują:

  • specjalistyczne doradztwo zawodowe,
  • warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej,
  • trening pracy,
  • pośrednictwo pracy,
  • staże zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,

a także zapewniają:

  • stypendia stażowe,
  • wyżywienie podczas zajęć grupowych,
  • materiały szkoleniowe.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i dokumentami aplikacyjnymi dostępnymi na stronie: http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

Kontakt:
Tel.: +48 888 263 146
E-mail: brp@fen.net.pl

Adres do korespondencji:
ul. Konwiktorska 9 lok. 8 i lok. 14
00-216 Warszawa