Wystawa ‘’Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej” w Sejmie RP

Wystawa w Sejmie

Wystawa „Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej” pierwsza w Polsce zbiorowa wystawa poświęcona tragedii smoleńskiej, która powstała w Sokołowskim Ośrodku Kultury w Sokołowie Podl. na piątą rocznicę w dniach od 25 kwietnia do 9 maja 2016r. była prezentowana w Sejmie RP.

28 kwietnia w obecności artystów, posłów, senatorów, dziennikarzy i zaproszonych gości, uroczyście wystawę otworzyła marszałek Senatu Maria Koc. Otwierając wystawę opowiedziała o idei i historii jej powstania. To ona jeszcze jako dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury wyraziła zgodę na jej realizację, a obecnie na jej wniosek wystawa mogła być prezentowana w Sejmie RP.

Mateusz Werner wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury, które współpracowało z Sokołowski Ośrodkiem Kultury, przy organizacji wystawy podczas otwarcia podkreślił m. in. iż wystawa ta doskonale wpisuje się w program działania Narodowego Centrum Kultury.

Izabella Galicka historyk sztuki, współodkrywczyni obrazu El Greca „Ekstaza Świętego Franciszka” mówiła o wysokim , profesjonalnym poziomie wystawy. Mówiła, iż prace są pełne wyrazu, emocji, metafor i symboli – sztuka współczesna, stwierdziła, mówiąca współczesnym językiem.

Podczas otwarcia wystawy zabrali głos także przedstawiciele rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Senator Alicja Zając mówiła o bólu swoim i swoich bliskich związaną z tragedią. Wyraziła wdzięczność za krzepiące uczucia zawarte w dziełach. W księdze pamiątkowej napisała: „Czekamy na prawdę, jeśli nie my ją odkryjemy, to upomną się o nią ci, którzy odeszli 10 kwietnia 2010 r.”

Senator Jacek Świat mówił powiedział: „…tajemnica katastrofy smoleńskiej jest otwartą raną całego narodu, nie tylko osobistą! (…) Wystawa jest wspaniała dlatego, że jest na wysokim poziomie artystycznym, nie operuje dosłownością, operuje emocjami. Emocjami, które odwołują się do poczucia wspólnoty …”

Kurator wystawy Joanna Błońska przedstawiła artystów. Podkreśliła, że artyści to ludzie o szczególnej wrażliwości, którzy powinni reagować na to, co dzieje się w rzeczywistości w której żyjemy. Powinni stawiać pytania i szukać odpowiedzi. Mówiła o zjednoczenia z rodzinami ofiar w ich cierpieniu, bólu i oczekiwaniu na prawdę. Bez prawdy, podkreśliła, nie zbudujemy właściwych relacji międzyludzkich ani społecznych.
Wyraziła podziękowanie za zainteresowanie wystawą dr Izabelli Galickiej, która także przyczyniła się do jej wędrówki po galeriach (Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce, Kordegarda)

W tekście do katalogu, podziękowała biskupowi seniorowi diecezji drohiczyńskiej Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi za patronat honorowy nad wystawą. Szczególne podziękowanie kurator wystawy skierowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w osobach premiera Piotra Glińskiego i Sekretarza Stanu Jarosława Selina za zainteresowanie i zaangażowanie w jej udostępnienie. To ważne, tym bardziej, że jak stwierdziła, wystawa nie tylko prezentuje dorobek artystyczny na określony temat, ale temat ten utrwala w świadomości społecznej i kulturowej.

Uroczystość otwarcia wystawy w Sejmie prowadził Marcin Celiński dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, który wyraził przekonanie, że wystawa, jej poziom artystyczny i emocjonalny spełniła zadanie, a więc oddała hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej, jednocząc się w bólu i dążeniu do prawdy z rodzinami ofiar. Ma nadzieję, że wystawa będzie także, stanowić impuls dla innych środowisk twórczych.

Wystawie towarzyszyła poezja Joanny Błońskiej i Leszka Długosza.

Artyści biorący udział w wystawie:
Andrzej Dworakowski – Białystok, Anna Kaczor – Wejherowo, Maria Sawicka-Biczyk – Warszawa, Grzegorz Kalinowski – Łódź, Zdzisława Ludwiniak – Wołomin, Marek Andała – Bałtów, Jacek Maślankiewicz – Warszawa, Janusz Lewandowski – Warszawa, Włodzimierz Dawidowicz – Warszawa, s. Natanaela Błażejczyk – Warszawa, Jadwiga Szczykowska-Załęska – Supraśl, Helena Jacyno – Przemyśl, Krzysztof Koniczek – Białystok, Barbara Pierzgalska – Łódź, Aleksander Grzybek – Białystok, Andrzej Kalina – Warszawa, Joanna Błońska – Sokołów Podl.

Wystawę w Sejmie RP można było oglądać od 25 kwietnia do dnia 9 maja b.r.

Więcej zdjęć można zobaczyć TUTAJ