Ogłoszenie dla rolników

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego informuje, że poszkodowani rolnicy u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania mogą składać do dnia 25 maja 2016 roku wnioski o szacowanie szkód w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski pokój Nr 37.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2016 rok.

W przypadku wystąpienia straty powyżej 30% średniej rocznej produkcji całego gospodarstwa, rolnicy będą mogli ubiegać się o kredyt preferencyjny.

/-/ Burmistrz Miasta

Bogusław Karakula