Baza LPR zostaje w Sokołowie [aktualizacja]

Teren pod bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

W związku z doniesieniami medialnymi na temat planowanej zmiany lokalizacji bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Sokołowa Podlaskiego na Siedlce, Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski 8 kwietnia b.r. wystosował pismo do Ministra Zdrowia w tej sprawie. Jak już dzisiaj wiemy, Ministerstwo Zdrowia podtrzymało w efekcie decyzję o lokalizacji bazy w Sokołowie Podlaskim.

Poniżej cytujemy treść pisma:

Szanowny Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

Z ogromnym niepokojem odebrałem doniesienia mediów w sprawie zmiany przez Pana decyzji o lokalizacji bazy śmigłowcowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z miasta Sokołów Podlaski na miasto Siedlce.

W sierpniu 2015 roku podjęte zostały działania w celu realizacji tej inwestycji w naszym mieście ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Polski wschodniej. Po przeprowadzeniu kompleksowych badań i analiz lokalizację bazy LPR w Sokołowie Podlaskim uznano za optymalną, ponieważ umożliwia objęcie swoim zasięgiem działania rejonu Ostrowi Mazowieckiej. Jednocześnie pragnę wspomnieć, że na etapie poszukiwania lokalizacji dla nowej bazy uwzględniono również miasto Siedlce, które jednak nie spełniało kryteriów wyboru.

Panie Ministrze,

Jako reprezentant władz lokalnych, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta i całej wschodniej Polski wyrażam stanowczy sprzeciw wobec ewentualnej zmiany lokalizacji bazy śmigłowcowej z Sokołowa Podlaskiego na Siedlce.
W realizację tej inwestycji na terenie Sokołowa Podlaskiego zaangażowany jest inwestor i nie w mniejszym zakresie władze Miasta, Powiatu i samorządu województwa mazowieckiego.
Dzięki wspólnemu działaniu dla tak ważnego interesu publicznego w ciągu kilku miesięcy inwestor otrzymał prawo własności nieruchomości potrzebnej pod tę inwestycję oraz wszystkie wymagane na realizację inwestycji decyzje administracyjne wraz z niezbędnymi uzgodnieniami instytucji i organów zewnętrznych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe posiada:

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji przedsięwzięcia wydaną przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski dnia 21.09.2015r.
 • decyzję o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski dnia 03.11.2015r.
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przebudowy urządzeń melioracji szczegółowych wydane przez Starostę Sokołowskiego dnia 15.01.2016r.
 • uzgodnienia związane z podłączeniem mediów niezbędnych do obsługi bazy
 • podpisaną w dniu 8 marca 2016r. umowę pomiędzy Inwestorem a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy bazy w Sokołowie Podlaskim
 • zakupione, oczekujące na ratowanie ludzkiego życia helikoptery.

Proces przygotowania inwestycji jest na ostatnim etapie, a mianowicie wykonania projektu technicznego dla czterech lokalizacji w Polsce.

Szanowny Panie Ministrze,

Niezrozumiałym jest rozważanie zmiany decyzji w powyższej sprawie i zaprzepaszczenie wkładu finansowego, sprawnego i skutecznego współdziałania wszystkich organów władzy lokalnej oraz instytucji, determinowanego tylko i wyłącznie osiągnięciem najważniejszego celu – niesienia pomocy potrzebującym i ratowania życia ludzkiego w najbardziej odległych zakątkach wschodniej Polski.

Zwracam się z gorącą prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. Jestem przekonany, że podjęte przez Pana stanowisko będzie potwierdzeniem poszanowania dla prawa i sprawiedliwości społecznej.

Ze względu na ogromne zainteresowanie opinii publicznej oraz mieszkańców Miasta i Powiatu będę bardzo wdzięczny za udzielenie odpowiedzi w powyższej sprawie.

Otrzymują do wiadomości:

 1. Pani Beata Szydło
  Prezes Rady Ministrów RP
 2. Pan Leszek Iwaniuk
  Starosta Sokołowski
 3. Pan Wojciech Kudelski
  Prezydent Siedlec
 4. Parlamentarzyści Okręgu Siedlecko-Ostrołeckiego

Poniżej publikujemy odpowiedź, jaką w tej sprawie otrzymał Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski z Ministerstwa Zdrowia:

lpr_odp_minzdr01

lpr_odp_minzdr02