XIV sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2016r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji nt. stanu bezpieczeństwa w mieście Sokołów Podlaski.
 6. Zapytania, interpelacje radnych.
 7. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego w roku 2016.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2016.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmiany Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski.
 10. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy skwerowi miejskiemu w Sokołowie Podlaskim.
 11. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 12. Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Miejskiej.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Sesji.