Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Uczestnicy spotkania

W czwartek 11 lutego 2016r. miłośnicy i pasjonaci historii naszego miasta i okolic mogli uczestniczyć w ciekawym spotkaniu. 

Na zaproszenie MBP do Sokołowa Podlaskiego przyjechali dwaj pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie: Janusz Piwowar i Maciej Terlecki. Panowie opowiadali zebranym o zasobach Instytutu Pamięci Narodowej, a także o dokumentach, które dotyczą bezpośrednio naszego miasta i powiatu oraz jego mieszkańców.

Wśród zasobów IPN, traktujących o naszych okolicach, znalazły się m.in. dokumenty dotyczące represji sowieckich z lat 1939-1956, różnego rodzaju ankiety dotyczące miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich, materiały alertu harcerskiego na temat miejsc zbrodni hitlerowskich w Polsce, w tym w powiecie sokołowskim, kartoteki osobowe urzędników i zbrodniarzy hitlerowskich, działających na naszym terenie m.in. Ernsta Gramssa. Wszyscy, którzy tego wieczoru odwiedzili naszą bibliotekę mogli również zobaczyć zbiór afiszy i plakatów z Generalnego Gubernatorstwa Powiatu Sokołów Podlaski oraz kartoteki osobowe robotników przymusowych.

Zebrani z ogromnym zainteresowaniem słuchali gości i śledzili prezentację multimedialną zebranych dokumentów. Wielu mieszkańców naszego miasta, którzy pamiętają jeszcze czasy okupacji, mogło uzupełnić prezentację o własne wspomnienia i obserwacje. Wieczornemu spotkaniu towarzyszyła wystawa dokumentów i afiszy oraz fotografii Sokołowa Podlaskiego z okresu okupacji, które zgromadziła Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta. Część fotografii i dokumentów udostępniona została przez mieszkańców miasta, a część pochodzi z archiwum biblioteki. Wystawa, uzupełniona o dokumenty IPN, jest dostępna dla odwiedzających w holu biblioteki.