Nagłówki

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych

19 lutego 2016 r. Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Zarządzeniem Nr 41/2016 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sokołowa Podlaskiego  w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.