Spotkanie Burmistrza Miasta z mieszkańcami

Uczestnicy spotkania

14 stycznia 2016r., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, odbyło się spotkanie Burmistrza z mieszkańcami miasta w sprawie dofinansowania modernizacji kotłowni ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na spotkaniu Naczelnik Wydziału Funduszy przybliżył zasady dofinansowania modernizacji kotłowni. Podczas spotkania zostały rozdane zgłoszenia dla osób, które wyraziły chęć uczestniczenia w tym projekcie.

Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.