Certyfikat SZKOŁA WSPÓŁPRACY dla MP2

Certyfikat

Od stycznia 2015 roku Miejskie Przedszkole Nr2 w Sokołowie Podl. uczestniczyło w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

To nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze.
Celem ogólnym projektu było wzmocnienie współpracy między rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie placówek w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie placówkach.
W przedszkolu nr2  powołany został zespół 6RUN (3 nauczycieli i dyrektor oraz 2 rodziców). Placówkę reprezentowali : rodzice –Dominika Garwacka i Marta Skrodzka; nauczyciele:  Beata Osial, Elżbieta Małkus i Iwona Flisiuk oraz  dyrektor Urszula Marcinkowska.
W ramach projektu prowadzone były debaty informujące o programie „Szkoła współpracy…” oparte na prezentacji multimedialnej „Szkoła współpracy”. Nauczyciele i zainteresowani rodzice dyskutowali  na temat: Co powinno się zmienić, żeby zarówno nauczyciele jak i rodzice chcieli się angażować w życie placówki, byli aktywni, mieli poczucie  wpływu na funkcjonowanie placówki. W ramach  tej wspaniałej od lat już współpracy pomiędzy rodzicami a pracownikami przedszkola odbyły się przedsięwzięcia w innowacyjnej formie: Sportowa Sobota,  Święto Pieczonego Ziemniaka, noc w przedszkolu „W oczekiwaniu na świętego Mikołaja”. Efektem udziału w projekcie  było opracowanie Programu  Aktywnej Współpracy, który został zatwierdzony przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze i jest realizowany w naszej placówce oraz przyznanie Miejskiemu Przedszkolu Nr 2 prestiżowego certyfikatu „Szkoła Współpracy”.