Budowa ulicy Andersa

Logo promocyjne projektu

28 grudnia 2015 roku Miasto Sokołów Podlaski podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ulicy Andersa w Sokołowie Podlaskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Przedmiotem projektu była budowa ulicy Andersa w Sokołowie Podlaskim. Projekt ten miał na celu budowę ulicy Andersa, parkingu z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz autobusów, a także chodnika i drogi dojazdowej do cmentarza w Sokołowie Podlaskim.

Działania w ramach projektu obejmowały:

  • roboty przygotowawcze i ziemne,
  • podbudowę i nawierzchnie,
  • roboty pozostałe.

Budowa nowej nawierzchni z kostki brukowej (w miejsce dróg gruntowych) oraz zapewnienie miejsc parkingowych w sąsiedztwie cmentarza i Szkoły Podstawowej nr 1, wyraźnie zwiększyło bezpieczeństwo ruchu samochodowego. Jednocześnie wzrósł komfort i wygoda przemieszczania się po ulicach lokalnych, a tym samym atrakcyjność tego obszaru i standard życia mieszkańców.

Realizacja projektu trwała od 02 marca 2009 roku do 15 stycznia 2010 r.

Koszt projektu – 1 191 017,48 PLN

Dofinansowanie ze środków EFRR – 85%