XII sesja Rady Miejskiej

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 grudnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Zapytania, interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2015.
 7. Projekt uchwały RM w spr. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 8. Projekt uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2016-2028.
 9. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2016.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 10. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok”.
 11. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Sokołów Podlaski na lata 2016-2020.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie Sesji.