Wigilia Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego

Uczestnicy Wigilii

21 grudnia, w sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury, odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 14.00. Wigilię uświetniły występy grupy teatralnej „Preteksty”, grupy wokalnej „Preludium”, zespołu muzycznego „Prowokacja” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie”.

Wśród zaproszonych gości byli Biskup Antoni Pacyfik Dydycz, Senator RP Waldemar Kraska, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach Dariusz Napiórkowski, proboszczowie sokołowskich parafii, radni miejscy i powiatowi, wójtowie gmin oraz przewodniczący rad gmin z terenu powiatu, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kierownicy miejskich i powiatowych jednostek.