Warsztaty przyrodnicze w Miejskim Przedszkolu Nr2

Przedszkolaki podczas warsztatów

Mistrz pszczelarstwa Aleksander Rębacz z Męciny Małej w Beskidzie Niskim odwiedził przedszkolaki z Dwójki.

Pan Aleksander Rębacz to bartnik z ogromną pasją i miłością do pszczół. Swoją wiedzę przekazał dzieciom opo­wia­dając o życiu i zwy­cza­jach tych pracowitych, maleń­kich stwo­rzeń, jednocześnie wykorzystując wiele akce­so­riów oraz pomocy przy­bli­ża­ją­cych przedszkolakom ten nie­zwy­kły świat oraz  pracę psz­cze­la­rza. Dzieci poznały hierarchię panującą w ulu i obejrzały jego wnętrze, a także dowiedziały się, w jaki sposób bartnik pozyskuje miód.  Dopełnieniem prelekcji była  pięk­na sce­no­gra­fia – krajobraz Męciny Małej. Podczas spotkania dzieci miały oka­zję skosztować pokarmu naj­mniej­szych psz­czó­łek – kule­k  pyłku kwia­to­wego, bogatego w 250 substancji odżywczych. Ponadto degu­sto­wały miód wie­lo­kwia­towy, oglą­dały praw­dziwą psz­czelą rodzinę w szklanym ulu, wyko­nały świeczki z wosku. Na zakończenie warsztatów z mistrzem wszyscy otrzymali słoiczek miodu z pasieki Boża Iskierka oraz Certyfikat Przyjaciela Pszczół.