Nagłówki

Umowa o współpracy podpisana

Uczestnicy spotkania

3 grudnia 2015r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, odbyła się ceremonia podpisania umowy o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Rolników Obwodu Grodzieńskiego z Białorusi oraz Polskim Związkiem Zawodowym Rolników. 

Umowa ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Związkiem, a także realizację wspólnych przedsięwzięć w obszarze rolnictwa. Delegacja Stowarzyszenia Rolników Obwodu Grodzieńskiego gości w Sokołowie Podlaskim w dniach od 30 listopada do 3 grudnia 2015r.