Uczniowie PG Nr 1 zwycięzcami konkursu „Dobre Praktyki”

Uczestnicy konkursu

Konkurs filmowy Dobre praktyki RPO WM 2007-2013 był organizowany w celu promocji projektów zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ukazania ich wpływu na życie mieszkańców i zmian zachodzących w ich najbliższym otoczeniu.

Organizatorami była firma SUN & MORE Sp. z o.o realizująca wydarzenie na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podl. nakręcili film promujący obiekty z terenu miasta, które zostały wyremontowane dzięki środkom unijnym. W filmie pt. „Młodzieńcza miłość” stylizowanym na nieme kino ukazano budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Bulwar. W listopadzie tego roku ogłoszono wyniki i film został zauważony. Dziennikarze wydający gazetkę „SZcoolNIAK” na czele z reżyserem filmu Maciejem Sadokierskim, uczniem klasy III a wraz z opiekunem koła Jolantą Celińską wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Twierdzy Modlin, Palmir oraz Centrum Turystyczno Rekreacyjno Sportowego w Ząbkach (kręgielnia). W ramach wycieczki zapewnione zostały opieka pilota, medyczna, fotograficzna. 40 uczniów z klas III, (głównie kl. III a i kl. III b – koledzy zwycięzców) otrzymali plecaki z gadżetami, prowiant, w trakcie wyjazdu był zapewniony obiad.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Film jest dostępny tutaj.