Festiwal „Sokołowska Kolęda”

Plakat promocyjny

Sokołowska Kolęda – Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek – regulamin Festiwalu:

 1. Festiwal adresowany jest do mieszkańców powiatu sokołowskiego.

 

 1. Celem Festiwalu jest popularyzacja zwyczaju związanego z kolędowaniem i tradycji rodzinnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Prezentacje kolęd, pastorałek i piosenek świąteczno-noworocznych.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w następujących kategoriach:
 • Grupy Przedszkolne,
 • Szkoły Podstawowe (klasy I-III),
 • Szkoły Podstawowe (klasy IV-VI),
 • Gimnazja,
 • Szkoły Ponadgimnazjalne,
 • Dorośli,

W każdej kategorii wiekowej mogą wystąpić: soliści, duety, grupy wokalno-instrumentalne i chóry.

 1. Jeden wykonawca może wystąpić w konkursie w jednej prezentacji.
 2. Wykonawcy zgłaszają dwa utwory: jeden obowiązkowy (kolęda lub pastorałka tradycyjna) i jeden dowolny (kolęda, pastorałka lub współczesna piosenka świąteczno – noworoczna w języku polskim).
 3. Wymagany jest podkład muzyczny (akompaniament) wykonywany „na żywo”. Kolędy i pastorałki mogą być śpiewane bez towarzyszenia instrumentów – a’cappella.
 4. W przypadku solisty z akompaniamentem o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek solisty. Akompaniament artystyczny będzie również podlegać ocenie jury.
 5. Eliminacje powiatowe odbędą się 27 stycznia 2016 roku w Sokołowskim Ośrodku Kultury w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 27.
 6. Wypełnione Karty Zgłoszeń należy nadsyłać do 10 stycznia 2016 roku na adres Sokołowskiego Ośrodka Kultury (j. w. ) Osobami odpowiedzialnymi za realizację konkursu są pracownicy SOK: Alina Simanowicz tel. 501 446 660, Aneta Mroczek tel. 606 792 498.
 7. Regulamin i Karty Zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej SOK w zakładce „SOKOŁOWSKA KOLĘDA”
 8. Kryteria oceny jury : zgodność prezentacji z regulaminem Festiwalu, poziom artystyczny wykonywanych prezentacji, interpretacja, muzykalność, intonacja, emisja głosu, ogólne wrażenie artystyczne.
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi po przesłuchaniach wszystkich podmiotów.
 10. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody (I, II, III) i wyróżnienia, jednakże jury decyduje o wszelkich zmianach dotyczących podziału nagród. Wręczenie nagród laureatom nastąpi po ogłoszeniu wyników w Sali Widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 27.
 11. Ujawnienie podczas przesłuchań konkursowych niezgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
 12. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy festiwalowe.
 13. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechnienia w internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
 15. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu.