Zakaz spalania odpadów w piecach przydomowych oraz na terenie nieruchomości

Obrazek promocyjny

UM_prop2-001Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego, mając na uwadze zbliżający się okres grzewczy, przypomina mieszkańcom miasta Sokołowa Podlaskiego, iż obowiązuje bezwzględny  zakaz spalania odpadów w piecach przydomowych oraz na terenie nieruchomości.

Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi w tym zakresie, ale także ochroną środowiska i troską o zdrowie mieszkańców. Spalanie odpadów w nieprzystosowanych  do tego celu urządzeniach oraz w niekontrolowanych warunkach powoduje znaczne pogorszenie się jakości powietrza w mieście, a w szczególności na obszarach zabudowy  jednorodzinnej. Pamiętajmy, że spalanie odpadów, w tym m.in. tworzyw sztucznych, gum, zanieczyszczonego impregnatami i innymi powłokami ochronnymi drewna oraz innych  substancji palnych, powoduje wytwarzanie silnie trujących związków w postaci dioksyn, furanów czy też pyłów z metalami ciężkimi, mogących powodować wiele ciężkich chorób.

O zakazie spalania odpadów w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach mówi art. 155, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2013 r. poz. 21  z późn. zm./. Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisu jest wykroczeniem zagrożonym grzywną, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem zagrożonym karą  pozbawienia wolności (art. 191 ustawy o odpadach).

Pracownicy Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, na podstawie art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2013 r. poz.  1232 z późn. zm./, mogą przeprowadzać kontrolę palenisk domowych zwłaszcza w tych budynkach, z których wydostający się dym z komina może wskazywać na spalanie  odpadów. Osoby spalające odpady powinny się liczyć z surowymi sankcjami.