XI sesja Rady Miejskiej

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2015.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2015-2028.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 9. Projekt uchwały RM w spr. zmiany stawek w uchwale w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 10. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
 11. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego „Park Przemysłowy Sokołów Podlaski”.
 12. Projekt uchwały RM w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz warunków stosowania taryf.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołowa Podlaskiego w roku szkolnym 2014/2015.
 14. Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Miejskiej.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.