Konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2016 – 2020.

Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców Miasta Sokołowa Podlaskiego (załącznik nr 2) w przedmiocie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2016 – 2020, stanowiącego załącznik nr 1.

Na podstawie zabranych opinii mieszkańców Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zostanie uszczegółowiona i uzupełniona, zgodnie z otrzymanymi sugestiami. Konsultacje potrwają od 18 do 24 listopada 2015 r.

Forma konsultacji:

  • wersja papierowa na załączonym druku może być złożona osobiście w siedzibie Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim ul.Wolności 26,
  • może być przesłana na adres e-mail cps@sokolowpodl.pl lub na fax nr 25 781 65 99.

Załączniki:

  1. projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2016 – 2020
  2. druk ankiety w sprawie projektu miejskiej strategii rozwiazywania problemów społecznych na lata 2016-2020