Jubileusz 50-lecia małżeństwa

Jubilaci

W czwartek, 19 listopada, w Urzędzie Miasta odbył się Jubileusz Złotych Godów.

Podczas obchodów każdej parze został przyznany medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wśród odznaczonych par byli:
1. Teresa i Stanisław Augustyniak
2. Krystyna i Józef Borysiak
3. Maria i Roman Brochoccy
4. Krystyna i Antoni Gajzler
5. Helena i Grzegorz Godlewscy
6. Stanisława i Marian Godlewscy
7. Danuta i Jerzy Góral
8. Ewa i Czesław Jareccy-Sikorscy
9. Janina i Stefan Jarosz
10. Mirosława i Mirosław Kobylińscy
11. Alicja i Zbigniew Kotowscy
12. Halina i Jan Kuch
13. Marianna i Andrzej Mosiej
14. Wiesława i Tadeusz Osipiak
15. Danuta i Jacek Pohadajło
16. Danuta i Witold Salach
17. Jadwiga i Sławomir Wierzbiccy
18. Bogumiła i Józef Ziółkowscy

Wszystkim małżeństwom serdecznie gratulujemy.