Próba syren alarmowych

Plakat informacyjny

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1036 Wojewody Mazowieckiego z dnia 02 października 2015 r. w sprawie udziału w ćwiczeniu RENEGADE – SAREX 15/II w dniach 13-15 października 2015 r. przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

W ramach tej próby mogą zostać uruchomione sygnały alarmowe, dźwiękowe – „OGŁOSZENIE ALARMU” (SYGNAŁ MODULOWANY TRWAJĄCY 3 MIN) i „ODWOŁANIE ALARMU” (SYGNAŁ CIĄGŁY TRWAJĄCY 3 MIN) zgodnie z załączoną tabelą.

Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski

Bogusław Karakula