Innowacja w Miejskim Przedszkolu Nr 2!

Uczestnicy spotkania

Przedszkolna kawiarenka, miejscem spotkań z rodzicami w ramach projektu „Szkoła Współpracy”.

Forma tradycyjnego zebrania z rodzicami, najczęściej dość jednostronnego, została zamieniona na spotkanie w nowatorskiej formie, jako kawiarenka. Założeniem nowej propozycji  jest zwiększenie frekwencji podczas spotkań oraz integracja rodziców i kadry przedszkola. Przyjazna atmosfera w kawiarence pozwoli na wymianę doświadczeń wychowawczych oraz zachęci rodziców do dzielenia się swoimi pomysłami i sugestiami.

Zatem od bieżącego roku w naszym przedszkolu będą odbywały się regularne „Spotkania w przedszkolnej kawiarence”.

Już pierwsze spotkanie pokazało nam , że taka forma zebrań z rodzicami przy kawie, w nastrojowym klimacie i przyjaznej atmosferze jest strzałem w  dziesiątkę! Ku naszemu zadowoleniu frekwencja wynosiła 90%. Główną część spotkania przygotowała pani dyrektor. Na początku wszyscy obecni wykonali wizytówki ze swoim imieniem, a następnie wzięli udział w zabawie integracyjnej „Czerwony Kapturek”, która rozluźniła atmosferę. Krótka prelekcja z zakresu psychologii dziecięcej pozwoliła rodzicom zastanowić się, co lubią a czego nie lubią w swoim dziecku, za co je kochają i co mogliby  zmienić w  swoim stylu wychowania, aby pełniej wspierać jego rozwój. Ważną częścią spotkania był moment, kiedy rodzice mogli dzielić się doświadczeniami i  pomysłami w jakże trudnej sztuce wychowania dziecka. Miłym akcentem w  przedszkolnej kawiarence było domowe ciasto, blask latarenek i nastrojowa muzyka.

Zajęcia zostały  podsumowane ewaluacją –  metodą „walizki i kosza”, w której rodzice wypowiadali się, co zabiorą ze sobą na przyszłość, a co wyrzucą do  kosza. „Walizki” natychmiast się zapełniły, a „kosze” pozostały puste.

Spotkania w poszczególnych grupach przyczyniły się do znaczącego zwiększenia frekwencji, integracji rodziców oraz pracowników przedszkola, odkrycia potencjału rodziców, opracowania wspólnych, niezwykle ciekawych inicjatyw na rzecz dzieci  i placówki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom obecnym na spotkaniach za wspaniała zabawę, uśmiech, życzliwość i serdeczność!

Już z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania! Jesteście wspaniali!