Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum nr 1

Uczniowie

W czwartek, 15 października Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim świętowało Dzień Edukacji Narodowej. Tradycyjnie w uroczystości uczestniczyli dyrekcja, nauczyciele, emeryci, rodzice i uczniowie.

Tegoroczna uroczystość została zorganizowana pod kierunkiem pani Jolanty Laskowskiej. W przygotowaniach brały udział również panie Maria Janista oraz Maryla Zubowicz – Wielogórska. Dekoracje wykonane zostały przez panie Małgorzatę Świsłowską i Annę Ogórek, a oprawę muzyczną przygotował zespół i chór pod dyrekcją pana Michała Soszki. Uczniowie przypomnieli historię powstania Dnia Edukacji Narodowej. W programie znalazł się Teleexspress, w którym wywiadów udzielili nauczyciele i uczniowie. Przypomnieli wiele zabawnych historii z życia szkoły. Refleksyjny program artystyczny dostarczył zebranym wielu wzruszeń i pokazał, jak istotna i wymagająca jest praca nauczycieli.

Dzień ten był doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i nagród. Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski wyróżnił nagrodą pana Kazimierza Soszkę oraz Anetę Nowak. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Minister Edukacji nadał pani Marii Bielińskiej „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.

Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa nauczycielom przyznano odznaczenia państwowe – „Medale za Długoletnią Służbę”. Srebrny Medal otrzymała pani Małgorzata Świsłowska. Medal Brązowy przyznano paniom Agnieszce Kruszyńskiej oraz Anecie Nowak.

Pan dyrektor nagrodził pracę nauczycieli, którzy w sposób szczególny wykonują swoje obowiązki, przyczyniając się do rozwoju i promocji szkoły: Elżbietę Lech, Olgę Rusinek, Karola Krakowskiego, Daniela Krakowskiego, Michała Soszkę, Marię Kucharczyk, Marzennę Nurzyńską, Marylę Zubowicz – Wielogórską oraz pracownika administracji – Izabelę Patejko.

Na zakończenie pan dyrektor Kazimierz Soszka złożył wszystkim pracownikom serdeczne życzenia.

Jolanta Laskowska
Maria Janista

Maryla Zubowicz – Wielogórska