VIII sesja Rady Miejskiej

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2015.
 7. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego.
 8. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na przekazanie aportu rzeczowego przez Miasto Sokołów Podlaski.
 9. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sokołów Podlaski”.
 10. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim.
 11. Projekt uchwały RM w spr. pomników przyrody położonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 12. Projekt uchwały RM w spr. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
 13. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 14. Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Miejskiej.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.