IV Zjazd Absolwentów

Plakat informacyjny

Z okazji 70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach 18 września 2015 roku organizowany będzie IV Zjazd Absolwentów. 

Zaproszenie do udziału w Jubileuszu skierowane jest do wszystkich absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach.

Szczegółowe informacje nt. Jubileuszu można znaleźć na stronie internetowej www.70lat.lo-poddebice.pl.