Badanie potrzeb w zakresie dalszego rozwoju elektronicznych usług świadczonych przez administrację województwa mazowieckiego

Plakat informacyjny

Coraz więcej mieszkańców i przedsiębiorców oczekuje szybszego załatwiania wymaganych pozwoleń i dokumentów drogą elektroniczną oraz łatwego i powszechnego dostępu do aktualnej i szczegółowej informacji o terenie. Chcąc kontynuować działania w tym zakresie najbliżej do oczekiwań mieszkańców, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przygotował ankietę badania potrzeb mieszkańców.

Wyniki ankiety będą zbierane przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Ankieta dostępna jest pod adresem: http://tinylink.pl/ankietamazovia
Ankieta będzie aktywna do 20 września 2015 r.