Spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich na lata 2014-2020

Formularz zgłoszenia

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, działające przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkania informacyjnych z cyklu „Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych”. W czasie spotkania zostaną przedstawione ogólne informacje o planowanych w budżecie unijnym środkach na realizację projektów skierowanych na aktywizację społeczną i zawodową.

Spotkania informacyjne mają charakter ogólny i odbywają się cyklicznie w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 10:00-13:15, w sześciu największych mazowieckich miastach tj.: Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ostrołęce. Analogiczne spotkania prowadzone się również w innych województwach.

Kolejne spotkanie z cyklu „Środa z funduszami…” zaplanowane jest na pierwszą środę czerwca. Do udziału i zgłaszania się na spotkanie zapraszani są przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowani realizacją projektów wspierających aktywizację społeczną i zawodową.

Spotkanie odbędzie się 1 lipca 2015 roku w godz. 10:00-13.15. Uczestnikom zostaną zaprezentowane ogólne informacje związane z:

  • podstawowymi założeniami funduszy europejskich 2014-2020;
  • źródłami finansowania realizacji projektów wspierające aktywizację zawodową i społeczną;
  • źródłami informacji o funduszach europejskich.

Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału na załączonym formularzu.