Harmonogram wywozu odpadów na III-IV kwartał 2015 i I-II kwartał 2016

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim podaje do wiadomości harmonogram odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do końca 2015 roku oraz na dwa pierwsze kwartały roku 2016.