Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – zapraszamy na spotkanie

Plakat informacyjny

Miasto Sokołów Podlaski, które opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, określający lokalną politykę energetyczną i ekologiczną, zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski dnia 18 maja 2015 r. o godz. 14.00.