12 maja próba syren alarmowych

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 206 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie udziału w ćwiczeniu RENEGADE – KAPER 15/I w dniu 12 maja przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

W ramach tej próby zostanie uruchomiony sygnał dźwiękowy, modulowany trwający 3 min – dot. zagrożenia z powietrza.