Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm) zawiadamiam, że spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21, w dniach: 20 kwietnia 2015 r. – 4 maja 2015 r. w godz. 8.00-16.00.

Informacja telefoniczna 25 781 75 42.

Burmistrz Miasta

(-) Bogusław Karakula