Mali Sokołowianie Na SGGW w Warszawie

Przedszkolaki podczas występu

23. kwietnia 2015r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie będące podsumowaniem obchodów Dni Przyjaciół Lasu. Jest to Ogólnopolska Akcja Towarzystwa Przyjaciół Lasu mająca na celu przybliżenie wiedzy o polskich lasach oraz ludziach, którzy o nich dbają. 

Wśród zacnych gości wystąpiły przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina. Jest nam niezmiernie miło, iż przedszkolaki z Leśnej Krainy mogły rozsławić miasto Sokołów Podlaski, jako te, które dba o edukację przyrodniczą najmłodszych.

Mali Przyjaciele Lasu z Leśnej Krainy już od wielu lat włączają się w działania i akcje promujące las, uczą się i poszerzają swoją wiedzę przyrodniczą współpracując z Nadleśnictwem Sokołów.

Koordynatorem akcji, a także podjętych działań, takich jak: sadzenie lasu, leśny happening, spotkania z leśnikami, konkurs plastyczny „Bajkowy las” była Pani Katarzyna Nawacka, natomiast Nadleśnictwo Sokołów reprezentowałzastępca Nadleśniczego Pan Maciej Wójcicki.

Na Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu przybyli goście z całego kraju. Specjalne zaproszenie otrzymało Miejskie Przedszkole nr 4 Leśna Kraina i Nadleśnictwo Sokołów, które jest patronem przedszkola.

Otwierając uroczystość rektor SGGW – profesor Alojzy Szymański zwracając się do dzieci i młodzieży podkreślił znaczenie lasu w życiu każdego człowieka. Wyraził zadowolenie z faktu, iż dzieci i młodzież tak licznie zaangażowały się w akcję, której celem jest edukacja przyrodnicza.

Na scenie Auli Kryształowej wśród zacnych gości wystąpiły  przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina. Zaprezentowały się pięknie recytując wiersz „Na leśnej polanie” , a także wykonując piosenkę przedszkola„Leśna Kraina”. Za swój występ Mali Przyjaciele Lasu zostali nagrodzeni gromkimi brawami i owacją na stojąco.

Po części oficjalnej odbyła się wystawa plenerowa pt. „Pół wieku Kampinoskiego Parku Narodowego” oraz prezentacja stoisk Edukacji Przyrodniczej Leśnych Kompleksów. Dzieci miały okazje wziąć udział w licznych konkursach i warsztatach edukacyjnych: malowanie ptaków i liści, leśne zagadki, zabawy z linami. Atrakcją spotkania był też pokaz żywych okazów ptaków leśnych i psów myśliwskich. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały wiadomości na temat puchacza syberyjskiego i europejskiego, sowy płomykówki, sokoła wędrownego, myszołowa oraz psów myśliwskich.

Na zakończenie spotkania nasze przedszkole otrzymało

Dyplom

za wzorową wiedzą przyrodniczo- leśną

z zakresu użytkowania lasu.

Był to dzień pełen wrażeń i wesołej zabawy.

Jest nam niezmiernie miło, iż przedszkolaki z Leśnej Krainy mogły rozsławić miasto Sokołów Podlaski, jako te, które dba o edukację przyrodniczą najmłodszych.