Ukraińscy samorządowcy w Sokołowie

Goście z Ukrainy w Sokołowie

W dniach 23.03-27.03.2015r. gościmy w naszym mieście dwóch przedstawicieli z Ukrainy w ramach projektu „Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE”. W Sokołowie gościliśmy Mera Miasta Dubno Wasyla Antoniuka oraz Wójta Nowopskowa Oleksandra Bondara.

Projekt ma na celu wsparcie reform samorządowych na Ukrainie, w którym udział w 2014 i 2015 roku zadeklarowało łącznie 60 miast. W terminie marcowym w projekcie uczestniczy 9 miast z Polski. Projekt realizowany jest przez Związek Miast Polskich ze wsparciem z Programu Study Tours to Poland (ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności).

W poniedziałek, po przylocie delegacji ukraińskich do Polski, odbyło się spotkanie inaugurujące w Kancelarii Prezydenta RP. We wtorek goście z Ukrainy uczestniczyli w cyklu spotkań dotyczących planów rozwojowych miasta, znaczenia planowania strategicznego dla zwiększenia potenjału rozwojowego, organizacji gospodarki komunalno-mieszkaniowej i realizacji projektów w tym zakresie. Po spotkaniu delegacja odwiedziła osiedla STBS i Sokołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W środę przedstawiciele samorządów ukraińskich udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie odbyło się spotkanie na temat przygotowania i zarządzania projektami rozwojowymi. I tu za przykład posłużył zakończony projekt p.n. „Przebudowa i adaptacja starego budynku dworca PKP w Sokołowie Podlaskim na potrzeby biblioteki miejskiej i pracowni dokumentacji dziejów miasta”. Po wizycie w bibliotece goście odwiedzili plac budowy w Parku Przemysłowym „Sokołów” oraz uzykali informacje na temat realizowanego aktualnie projektu p.n. „Budowa Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski na terenach byłej Cukrowni”, dofinansowanego z programów UE. W dalszej kolejności, w Środowiskowym Domu Samopomocy, odbyło się spotkanie dotyczące możliwości samorządu miejskiego w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków bezrobocia.

W czwartek w Urzędzie Miasta delegacja ukraińska uczestniczyła w prezentacji dotyczącej roli organizacji pozarządowych w aktywizacji społecznej i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Zaprezentowane zostały przykłady partycypacji obywatelskiej w realizacji inwestycji miejskich, projektów społecznych w zakresie aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych. Po spotkaniu goście udali się na uroczystości związane ze 100leciem Hufca ZHP w Sokołowie Podlaskim i na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Domu Miłosierdzia.