Prośba o wypełnienie ankiety

W związku z przystąpieniem Miasta Sokołów Podlaski do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej konieczna będzie inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w na terenie miasta.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju lokalnego, a co za tym idzie poprawienie jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców. W przyszłości, dzięki temu opracowaniu, Miasto Sokołów Podlaski będzie mogło zwiększyć swoją skuteczność w pozyskiwaniu środków ze źródeł pozabudżetowych na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych).

W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety:

Przedsiębiorcy

http://interankiety.pl/interankieta/cd8a1c0b1d7d3d6e6ba2e8dc86c7703a

Budynki wielorodzinne

http://interankiety.pl/interankieta/a5949469d2aadfafea7091a28208690f

Budynki użyteczności publicznej

http://interankiety.pl/interankieta/cf656fa808974d9a049a22203bc2dc37

Ankieta dla mieszkańców

http://interankiety.pl/interankieta/1b3ee3799e8da6fb51974ebde3de2647