Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej

Logo Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki zatwierdził Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej na rok 2015. Celem Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej, przeznaczonej na potrzeby zarówno treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

Powstałe w wyniku dofinansowania ze środków Funduszu obiekty będą miały charakter ogólnodostępny, a dostęp do nich będzie nieodpłatny.

Parametry poszczególnych elementów urządzeń lekkoatletycznych (w szczególności wymiarowe), realizowanych w ramach Programu, należy wykonać zgodnie z wytycznymi PZLA zawartymi w „Założeniach dla projektantów stadionów LA”

Nabór wniosków przewidziany został w dniach od 1 do 30 kwietnia 2015 r.

Więcej na http://www.msport.gov.pl/program-lekkoatletyczny