Wystawa poplenerowa w SOK

Plakat informacyjny

20 lutego 2015 o godz. 17:00 w Galerii DOM Sokołowskiego Ośrodka Kultury odbędzie się otwarcie wystawy poplenerowej międzynarodowego nadbużańskiego pleneru malarskiego „W hołdzie Św. Janowi Pawłowi II i Św. Janowi XXIII”.

Sokołowski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ostrowi Mazowieckiej pragnąc uczcić kanonizację św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII, zorganizował „Międzynarodowy Nadbużański Plener Malarski” w Hołdzie Janowi Pawłowi II i Janowi XXIII, włączając się tym samym w to ważne wydarzenie dla Polski i dla świata. Plener odbył się w Ośrodku „Binduga” w Broku w dniach 29 sierpnia – 7 września 2014 roku.

Celem pleneru było wzajemne poznawanie dorobku kulturowego artystów, wymiana doświadczeń, integracja środowisk kulturotwórczych a także upowszechnianie i promocja profesjonalnej twórczości artystycznej, obrazującej różne nurty w sztuce współczesnej. Ważnym celem było też motywowanie artystów do podejmowania w swojej twórczości malarskiej tematyki związanej z pejzażem Ziemi Ostrowskiej.

Zadanie, to realizowało siedemnastu artystów: Krzysztof Bartnik z Lublina, Maria Biczyk z Warszawy, Włodzimierz Dawidowicz z Warszawy, Piotr Daniluk z Sokołowa Podl.,Edward Habdas z Łodzi, Aneta Jaźwińska z Warszawy, Grzegorz Kalinowski z Łodzi, Grażyna Kilanowicz-Barecka z Warszawy, Ihor Kmetyk z Ukrainy (Lwów), Andrzej Kublik z Sokołowa Podl., Janusz Lewandowski z Warszawy, Zdzisława Ludwiniak z Wołomina, Andrzej Newelski z Warszawy Tadeusz Paszko z Nałęczowa, Justyna Wilczyńska z Ostrowii Maz., Nice Vasilev z Macedonii (Skopie), Joanna Błońska z Sokołowa Podl. – komisarz pleneru.