Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych

Obrazek zastępczy dla dokumentu

W dniu 19 lutego 2014 r. Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski  Zarządzeniem   Nr 19/2015 rozstrzygnął  otwarty konkurs ofert  na realizację zadań publicznych  Miasta Sokołowa Podlaskiego w  zakresie  kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku. Wykaz organizacji pozarządowych, których oferty zostały wybrane do realizacji poszczególnych zadań wraz z kwotami udzielonej dotacji:

Zarządzenie Nr 19/2015

Załącznik do zarządzenia Nr 19/2015: Wykaz organizacji pozarządowych, których oferty zostały wybrane do realizacji zadań publicznych Miasta Sokołów Podlaski w 2015 r.