Niebieski Tydzień dla ofiar przestępstw

Plakat informacyjny

W dniach od 23.02.2015 do 27.02.2015 Centrum Pomocy Socjalnej, wspólnie z Komendą Powiatową Policji, organizują Niebieski Tydzień, który wpisuje się w kampanię społeczną pod nazwą „Tydzień Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem”. 

Zasadniczym jego celem będzie udzielenie bezpłatnej pomocy i wsparcia osobom, które doznają krzywdy od najbliższych (doświadczające przemocy domowej) lub są świadkami takiego przestępstwa.

Punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (doznających przemocy domowej bądź będących świadkami), które chciałyby skorzystać z pomocy profesjonalistów, utworzony będzie w budynku Urzędu Miasta (niski parter – wejście od ul. Wolności). W dniach od 23.02.2015 do 27.02.2015, w godzinach 15.00 -17.00, dyżury pełnić będą: pracownicy socjalni Centrum Pomocy Socjalnej, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, pracownicy Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prawnicy (poniedziałek, wtorek i piątek), pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członkowie Miejskiej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ogólnopolska kampania ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz uświadomienie społeczeństwu, że osoby które padły ofiarą przestępstw nie mogą pozostać bez pomocy. To również akcja, która ma na celu ograniczenie zjawisk i zachowań budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Łączy działania policji, administracji samorządowej oraz wszystkich zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa.

Osoby zainteresowane poradnictwem w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, które nie będą mogły skorzystać z konsultacji w powyższym okresie, zapraszamy do Centrum Pomocy Socjalnej, ul. Wolności 26, gdzie w godzinach funkcjonowania urzędu można skorzystać ze wsparcia pracowników socjalnych oraz konsultanta prawnika (poniedziałek, wtorek, czwartek) i psychologa (środa, piątek).