Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących RM

Rada Miejska Sokołowa Podlaskiego

W piątek 28 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim. Radni złożyli ślubowanie, następnie wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim został ponownie p. Waldemar Hardej, a wiceprzewodniczącymi pp. Jan Rosochacki i Krzysztof Rybak.

Skład Rady Miejskiej, kolejność według okręgów wyborczych:

1. Krzysztof Rybak (wiceprzewodniczący)

2. Krystyna Matysiak

3. Marek Florczuk

4. Marek Krysiak

5. Ewa Lipka

6. Robert Doliński

7. Grzegorz Kobyliński

8. Grzegorz Plichta

9. Michał Lipiński

10. Jan Rosochacki (wiceprzewodniczący)

11. Waldemar Hardej (przewodniczący)

12. Piotr Sikorski

13. Zygmunt Wycech

14. Waldemar Połóg

15. Teresa Wrzosek