Kolejny sukces przedszkolaków z MP nr 2

Nauczyciele z przedszkolakami

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż praca plastyczna o tematyce ekologicznej, wykonana przez Laurę Aleksandrowicz, Milenę Żuk oraz Maję Nowotniak otrzymała wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W czwartek 11 grudnia odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Żyję ekologicznie- czyli dobre nawyki przedszkolaka”, którego organizatorem był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Miejscem finałowej gali była siedziba Urzędu Marszałkowskieo Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  Celem konkursu było: aktywizacja najmłodszych mieszkańców Mazowsza do promowania konkretnych działań i rozwiązań czyli dobrych nawyków w codziennym życiu, przyczyniających się do zapobiegania zmianom klimatu,  rozwijanie wśród dzieci zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną, motywowanie dzieci do zachowań proekologicznych. Do konkursu zgłosiło się aż 108 placówek przedszkolnych. Spośród nich wyłoniono trzech głównych laureatów oraz przyznano cztery wyróżnienia. Nagrody zwycięzcom wręczali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, dyrektor Departamentu Środowiska Tomasz Krasowski oraz zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW Andrzej Daniluk. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzymały dzieci, nauczyciele oraz placówki. Podczas spotkania Maja, Laura i Milenka udzieliły pierwszego w soim życiu wywiadu dziennikarzowi z Radia Warszawa. Na zakończenie gali przedszkolaki otrzymały zaproszenie do kina na seans  filmowy.

Serdecznie gratulujemy dziewczynkom i ich rodzicom, życząc dalszych sukcesów!